Кръвни групи при котките

котка у дома Снимка: iStock

Т очно както при хората, котките имат различни кръвни групи. Те са важни, защото така се определя съвместимостта на кръвта.

Има три основни котешки кръвни групи: A, B и AB. Група A е най-често срещаната, но група B е доста често срещана при определени родословни породи. Група AB изглежда рядка при всички породи.

Тъй като родословните котки в различните страни понякога се отглеждат от доста различни гонофондове, в някои случаи честотата на котките от кръвна група А и група В може да варира в различните части на света, така че вероятната кръвна група на всяка отделна котка никога не трябва да се предполага.

Dogsandcats.bg

Определяне на кръвни групи при котките

Кръвната група на котката се определя генетично. Една единствена двойка гени обикновено е отговорна за определянето на кръвната група и генът за група А е доминиращ спрямо гена за група В.

Това означава, че котка, която е с кръвна група А, може да има или два гена тип А (наречени хомозиготни – два еднакви гена – за тип А), или може да има един ген тип А и един ген тип В (наречени хетерозиготни, притежаващи два различни гени). При хетерозиготна котка, тъй като генът A е доминиращ, тя все още ще бъде кръвна група A. За да бъде котката кръвна група B, тя трябва да носи два гена тип B (т.е. тя е хомозиготна за тип B). Кръвната група AB се унаследява независимо и генът AB изглежда доминиращ спрямо B гена, но рецесивен спрямо A гена.

В зависимост от това какви гени носят родителските котки, различна част от котенцата от чифтосване може да бъде група А или група В. Въпреки това, ако две котки от група В се чифтосат заедно, всички котенца също ще бъдат тип В (както и двамата родители ще бъдат хомозиготни за гена 'b').

Въпреки че котките от кръвна група А обикновено са най-често срещаните, честотата на котките от тип А и В варира в различните страни и между различните породи котки. Например Сиамските и някои сродни породи изглежда имат само кръвна група А, докато други породи може да имат до 50% котки от група В.

котка у домаСнимка: iStock

Кръвната група на котка може да се определи съвсем просто чрез тестове, които са на разположение за използване във ветеринарна клиника.

Несъвместимост на кръвната група

Всички котки с кръвна група В имат естествено срещащи се високи нива на анти-А антитела в кръвта си. Антителата са част от имунната система и това означава, че ако котка тип В получи кръв от донор тип А, това може да причини тежка и дори фатална реакция, тъй като имунната система ще разпознае кръвта тип А като „чужда“ и ще „атакува“.

Някои котки от група А също имат естествено срещащи се анти-B антитела, което означава, че те също могат да развият тежки реакции, ако им се даде несъвместима кръв.

Понякога е необходимо кръвопреливане при котки и това може да бъде животоспасяваща процедура при някои мъркащи животни с тежка анемия. Ако се извърши правилно и внимателно, кръвопреливането също е много безопасно, но реакциите на кръвопреливане могат да бъдат основен проблем при котките. Поради техните естествено срещащи се антитела, дори първото кръвопреливане може да бъде несъвместимо при котки и да причини сериозна (животозастрашаваща) реакция.

Също както при хората - животните имат различни кръвни групи. Котките имат по-малко на брой от нас хората, но отново важат правилата, че не бива да се смесват две несъвместими кръвни групи, защото това ще доведе до реакция и фатален край.

Вижте още:

Защо котките се нуждаят от годишни ветеринарни прегледи и как протичат те

Виж още