7 знака, че кучето се опитва да ви защити

куче защита Снимка: iStock

К учетата са известни като верни защитници и другари на хората от хиляди години. Четириногите не са просто наши домашни любимци – с времето те са се превърнали в членове на семейството, които играят важна роля за безопасността и сигурността на своето домакинство. Роля, която приемат сериозно и с достойнство! Техните инстинкти за защита са дълбоко вкоренени, наследство от поведението на дивите им предци. А знаем, че ако членовете на една глутница не се грижат един за друг, то това ще застраши оцеляването им. 

куче защитаСнимка: iStock

Днес защитните инстинкти на четириногите се проявяват по различни начини, съобразени най-вече с опитомената среда, която обитават. Разпознаването на признаците, че кучето ви се опитва са ви защити, е от решаващо значение за разбирането на поведението му и гарантирането, че усилията му са насочени в положителна и безопасна посока. Това ще засили връзката между вас и домашния ви любимец, насърчавайки взаимното уважение и доверие. 

Предлагаме ви да разгледаме седем поведенчески признака, че кучето се опитва да ви защити, в зависимост от конкретния контекст, когато това се случва.

Dogsandcats.bg
  • Блокиране с тяло

Блокирането на тялото е защитно поведение, при което кучето се позиционира между собственика си и предполагаемата заплаха. Това може да е фино движение, като например да застане пред вас, когато някой се приближи, или да е по-ясно изразено – като да ви избута от непозната ситуация.

куче защитаСнимка: iStock

Това поведение показва, че кучето ви активно иска да ви предпази от нещо, което възприема като опасност. Това е неговият начин да ви каже, че е нащрек и е готово за действие ако се наложи. 

  • Лай 

Лаят е един от най-честите знаци, които кучетата използват, за да предупредят собственика си за потенциална заплаха. Когато четириногият ви другар лае срещу непознати хора, шумове или други животни, това често е опит да отблъсне потенциални заплахи и да ви защити. Тази вокализация служи както като възпиращ фактор за възприеманата заплаха, така и като сигнал, че се случва нещо необичайно.

  • Предупредително ръмжене

Ръмженето е по-директна форма на комуникация, сигнализираща за дискомфорт, страх или наличие на друга потенциална заплаха. Когато едно четириного ръмжи в определена ситуация, това не е просто израз на безпокойство, а и опит да ви защити, предупреждавайки ви за всичко, което възприема като опасно. 

куче защитаСнимка: iStock

Ръмженето никога не бива да се наказва, тъй като то е основен начин, по който четириногите съобщават своите граници и предупреждават, преди потенциално да предприемат по-агресивно или нападателно поведение.

  • Бдително наблюдение

Куче, което се опитва да защити стопанина си, често ще проявява бдително поведение, постоянно ще наблюдава и понякога – ще се взира напрегнато в потенциалните заплахи. Тази бдителност означава, че животното преценява околната среда за признаци на опасност, за да ви предпази при нужда.

Кучетата със защитни инстинкти приемат тази роля много сериозно и често могат да бъдат забелязани да сканират заобикалящата ги среда, особено ако са на ново или непознато място. 

куче защитаСнимка: iStock

  • Физическо позициониране

Защитните кучета често се позиционират по начин, който би им позволил да действат бързо, ако е необходимо. Това може да включва лежане или седене на стратегически места, като например до вратата или в близост до стопанина им, особено на обществени места. Кучето го прави не само за комфорт – то пресмята възможностите за защита. 

куче защитаСнимка: iStock

  • Не ви изпуска от поглед

Когато кучето ви следва отблизо, особено в непозната среда и не ви изпуска от поглед, това често е знак, че се опитва да ви защити. Това поведение гарантира, че животното е достатъчно близо, за да се намери, ако възникне заплаха. 

куче защитаСнимка: iStock

  • Предупреждаване за необичайна дейност

Кучетата ни имат изострени сетива и често предупреждават собствениците си за необичайна дейност или шумове, които човешкото ухо не може да долови. Това предупреждаващо поведение, независимо дали е изразено чрез лай, видима бдителност или побутване на собственика с лапа или нос, е начин за защита. Така кучето ви гарантира, че сте наясно с потенциалните опасности.  

В заключение, признаците, че домашният ви любимец е заел защитна позиция и е готов да действа, ако нещо ви застраши, са разнообразни. Разпознаването и разбирането на тези признаци – блокиране на тялото, лай, ръмжене, бдително наблюдение, физическо позициониране, следване отблизо и предупреждение за необичайна дейност – може значително да подобри връзката между кучето и неговия собственик. 

куче защитаСнимка: iStock

Вижте още:

10-те най-добри породи кучета за лична защита

7 знака, че кучето ви вижда като свой лидер

Виж още