Стресират ли се кучетата, когато стопаните им се карат?

куче човек Снимка: iStock

Н а всеки се случва да има разногласия с половинката си и различните хора подхождат по свой начин към тези ситуации. Някои избират мълчанието, докато други повишават глас. Това не е нещо, което непременно правим нарочно – все пак никой не планира да води спор, нали? Но замисляли ли сте се някога какво мисли домашният ви любимец, докато любимите му човеци се карат. 

Знаем, че косматите ни другари са много по-чувствителни, отколкото си мислим. Кучетата ни обичат, липсваме им и се тревожат за нас. И това не е само защото сме основният им източник на вкусни лакомства и забавни играчки! Но притесняват ли се домашните любимци, когато стопаните им се карат? Или са напълно невъзмутими? Нека разберем заедно.

куче човекСнимка: iStock

Могат ли кучетата да усетят промените в емоциите на стопаните си?

Преди да разгледаме въпроса дали кучетата се притесняват или не, когато собствениците им спорят, необходимо е да разберем дали и как четириногите възприемат емоциите на своите стопани. Може ли питомецът ви да разпознае кога сте развълнувани и щастливи така, както вие можете да усетите неговото вълнение и щастие, когато му давате любимо лакомство?

Dogsandcats.bg

По темата са проведени много проучвания и както се оказва, нашите космати спътници са невероятно умели в способността си да улавят човешките емоции, просто като слушат гласа и наблюдават езика на тялото ни.

куче човекСнимка: iStock

Вокални знаци

Точно както ние можем да разберем как се чувства някой въз основа на тона на гласа му, така и кучетата ни могат да добият представа за емоциите ни по тембъра, който използваме. 

През 2018 г. група италиански изследователи тестваха реакциите на кучета към различни тонове на човешкия глас. В проучването на всяко от 30-те изследвани животни е дадена купа с храна, поставена в центъра на стая, с два високоговорителя, поставени от противоположните страни. Докато четириногото яде, високоговорителите възпроизвеждат невербални човешки звуци – еднакви за всеки от тях. Те включват смях (израз на щастие), писъци (на страх) и плач (на тъга).

Реакцията на всяко куче е записана на видео, като учените обърнали специално внимание на коя страна животното е обърнало главата си. Защо това има значение? Е, по-ранни проучвания показват, че четириногите обработват по-щастливите звуци с лявата страна на мозъка си, а по-негативните – с дясната.

куче човекСнимка: iStock

Въпреки това, тъй като кучетата използват лявата страна на мозъка си, за да движат дясната страна на тялото и обратно, теорията е, че ако обърнат глава надясно, те тълкуват звука като положителен. И обратно – ако се завъртят наляво – като отрицателен. 

Резултатите показват, че кучетата се обръщат наляво, когато чуват писъци или плач, правилно тълкувайки ги като отрицателни емоции. Когато доловят смях пък, четириногите се обръщат надясно. Така учените стигнали до един сигурен извод: кучетата могат да различават човешките емоции въз основа на гласовите ни сигнали. 

Език на тялото

Домашните ни любимец са не само достатъчно умни, за да разберат как се чувстваме въз основа на тембъра на гласа ни, но те могат да се ориентират и следвайки знаците на езика на тялото или изражението на лицето ни.

Редица проучвания доказват, че четириногите са в състояние да идентифицират негативни емоции като гняв, страх и тъга.

И така, притесняват ли се кучетата, когато стопаните им се карат?

Можем със сигурност да заключим, че домашните любимци могат да усетят промените в емоциите на своите собственици. Те могат да разпознаят дали това, което чуват, е провокирано от положителни или отрицателни чувства. Кучетата ни дори могат да се стресират, когато стопанина им изразява гняв или разочарование чрез изражението на лицето си. 

куче човекСнимка: iStock

Имайки предвид всичко това, логично е да се предположи, че кучетата наистина се притесняват, когато собствениците им спорят – на едно или друго ниво. 

Как можем да разберем със сигурност дали четириногият ни другар е загрижен относно по-високия тон, на който водим спора с половинката си? Признаците, че кучето ви е стресирано, включват:

  • Лай, ръмжене или скимтене
  • Треперене или свиване
  • Разхождане напред-назад
  • Свити назад уши
  • Опашка прибрана между краката
  • Опит за привличане на вниманието на собственика
  • Опит да се разсее собственика с играчка

куче човекСнимка: iStock

Какво можем да направим, за да не стресираме кучето си по време на спор?

Разногласия се случват от време на време във всяко домакинство и понякога просто няма как да ги избегнем. Но като собственик на куче, ваше задължение е да защитите косматия си другар от всякакви потенциални източници на стрес. Или казано с други думи: да, домашният ви любимец се притеснява, когато се карате с някого, за това опитайте да сведете кавгите до минимум. Освен това:

  • Опитайте се да не повишавате тон

Ако не сте съгласни с мнението на опонента си, дръжте тона и изражението на лицето си възможно най-спокойни и неутрални.

  • Преместете се в друга стая

Когато почувствате, че предстои разгорещена дискусия, или самите вие се изнесете или преместете кучето си в друга стая, по-отдалечена от спора.

  • Не се ядосвайте на кучето си

Ако домашният ви любимец хленчи, трепери или проявява друг признак на стрес, не му повишавайте тон. Вместо това се опитайте да го успокоите с малко потупвания – съветваме ви да пропуснете прегръдките!

Вижте още:

Признаците, че кучето ви се задъхва от стрес, а не от умора

Усеща ли кучето, когато стопанинът му е пиян

 

Виж още