Разбират ли кучетата различните изражения на лицето ни

куче Снимка: iStock

А ко някога сте се забавлявали (ние, признаваме си – можем да го правим с часове!), като правите различни физиономии на кучето си, за да видите как ще реагира то, не сте сами. Повечето собственици на четириноги потвърждават, че техните домашни любимци се държат така, сякаш разбират човешките емоции, а интернет пространството е пълно с очарователни клипове, които потвърждават това. Как обаче четириногите ни другари разбират и тълкуват израженията на човешкото лице?

кучеСнимка: iStock

Еволюция на кучето

Смята се, че всички домашни кучета произлизат от изчезнал предшественик на вълка, а опитомяването им от страна на хората е започнало някъде преди 20 000 и 40 000 години. Голяма част от породите, които срещаме днес в близкия градски парк са резултат от изкуствена селекция, при която определени физически и поведенчески черти са целенасочено избрани, съхранявани и дори – усилвани през поколенията.

Връзката между кучето и човека, на която толкова се радваме днес, датира от хиляди години. Време, през което косматите ни другари са станали невероятно синхронизирани спрямо човешките си спътници. Независимо дали помагат на хора с увреждания, търсят наркотици или просто дремват спокойно в краката ви – кучетата са в състояние да се адаптират към различни ситуации, тъй като притежават удивителен набор от концепции за общуване с хората. И всичко това – въпреки липсата на общ език!

Dogsandcats.bg

куче и човекСнимка: iStock

От друга страна, домашните ни любимци са социални същества, които общуват помежду си предимно чрез езика на тялото. За стопаните има ясни знаци – като махането с опашка, например, които говорят, че животното е щастливо. Или прибрана между задните крака опашка – индикация за страх или стрес. Освен очевидните обаче, има много други фини знаци, които кучетата използват, за да комуникират помежду си. Не бива да се пренебрегва и фактът, че предците им са имали сложна социална структура, която е изисквала от тях да работят заедно, да разрешават своевременно възникнали конфликти, да установяват граници и да показват привързаност – всичко това изисква отлично ниво на общуване. За целите на по-добрата комуникация кучетата използват цялото си тяло и въпреки че не са способни на толкова много мимики, колкото хората – (при нас те са над 10 000!), изражението на лицето все пак е важен фактор между животните при предаването на информация едно към друго. 

Как работи кучешкият мозък

Известно е, че е трудно да се изучат нюансите на кучешката психология. Това е така, защото не можем просто да зададем на домашния си любимец всички въпроси, които имаме и да очакваме отговор, нали? За това и изследователите най-често използват функционален магнитен резонанс с цел да измерят промените в притока на кръв, възникващи при мозъчната активност. Обикновено той се прилага в комбинация със сърдечни монитори и камери за измерване на физически и неврологични промени в отговор на различни стимули.

човек и кучеСнимка: iStock

Проведени са стотици проучвания в опит да се разбере дали кучетата могат да разберат изражението на човешкото лице или не. И отговорът, който експертите биха дали е „зависи“. 

Едно скорошно проучване по темата заключва, че няма съществена разлика в мозъчната активност на кучето, когато то гледа лицето на човек или тила му, което предполага, че четириногите не правят голяма разлика между двете. И следователно – не са особено ориентирани към изражението на лицето на стопанина си. Това изследване отбелязва още, че за разлика от хората, при които има специфична област в мозъка, която отговаря за разпознаването и обработката на лица, при домашните ни любимци аналогична структура липсва. 

Изводите от друго проучване по темата обаче, доказват ясна разлика в мозъчната активност, когато на едно четириноги биват показани изображения на човешки лица, изразяващи различни емоции. Кучетата, които гледали пред себе си щастливи или неутрални лица, имали повишена мозъчна активност в дясната темпорална кора, докато тези животни, пред чиито поглед имало гневни, тъжни или уплашени физиономии, показвали мозъчна активност главно в лявото полукълбо. 

кучеСнимка: iStock

Липсват ясни доказателства за това дали кучетата могат да разграничават отделните емоции. Факт е, че единият набор от мозъчна дейност е в съответствие с „положителните“ емоции (щастливи/неутрални), докато друг - в съответствие с „отрицателните“ емоции (ядосани/тъжни/уплашени ), но разликите не са достатъчно големи, за да индикират ясно, че едно куче непременно разграничава двете емоции и отражението им върху човешкото лице.

Как тогава кучето ми знае как се чувствам?

Въпреки че в мозъците на домашните ни любимци няма специална област, която да спомага за обработката на мимиките и израженията на лицето на стопанина им, това не означава, че те не са в състояние да разберат как се чувстваме. Безспорно голяма част от човешката комуникация се осъществява чрез говоримия език, но нашето невербално общуване също е важна част от начина, по който си взаимодействаме. А, както вече установихме, четириногите са експерти по езика на тялото. 

куче и човекСнимка: iStock

Кучетата са интелигентни животни, надарени с изключително обоняние и слух, силно ориентирани към настроенията на своите човешки другари. Когато ни изглежда, сякаш домашният любимец разбира емоциите ни, доста вероятно е то да улавя различните знаци, използвайки сетивата си, за да интерпретира ситуацията. 

Проведени проучвания по темата показват, че четириногите реагират по различен начин на положителните и отрицателните човешки гласове като смях, викове на страх или плач. Косматите ни другари дори могат да разпознават различните ни емоции чрез невероятната сила на обонянието си – като улавят химически сигнали, произведени от хората по време на дадено състояние. 

кучеСнимка: iStock

В заключение – към момента няма ясен отговор дали кучетата са в състояние да различат различните изражения на лицето на стопанина си. При изучаването на мозъчната дейност на четириногите не е абсолютно ясно дали те могат да обработят човешките изражения на лицето по същия начин, както го правят хората. Знанието как работи мозъкът на кучетата дава известна информация, но това е само една част от пъзела, когато става въпрос за кучешка психология. Защото сканирането регистрира активността , но не непременно мислите или чувствата, свързани с нея. 

Кучетата са еволюирали заедно с хората и са изградили ясна връзка с нас, включително и разбиране на нашата вербална и невербална комуникация. Напълно възможно е четириногите да разбират до известна степен израженията на човешкото лице, но да използват другите си сетива, за да запълнят празнините, за да интерпретират нашите чувства. 

кучеСнимка: iStock

 

Виж още